Monika Szewczyk-Wittek

Monika Szewczyk-Wittek – fotoedytorka, kuratorka i autorka tekstów o fotografii. Autorka przedsięwzięć promujących fotografię (np. Wszyscy Jesteśmy Fotografami), jurorka w konkursach (np. Leica Street Photo, BZ WBK Press Foto), recenzentka na przeglądach portfolio (np. w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki). Współkuratorka wystaw Album rodzinny: SPOJRZENIA. Fotografie z Archiwum Historii Mówionej Ośrodka KARTA i Domu Spotkań z Historią oraz Portret osobisty. Kierowała projektem Cyfrowy TR – procesem archiwizacji i digitalizacji zbiorów TR Warszawa. Prowadzi zajęcia z fotoedycji i etyki fotografii na Uniwersytecie Warszawskim. Jest współwłaścicielką studia portretu – Studio 810. Autorka licznych wywiadów prasowych i radiowych z fotografami, kuratorami i twórcami sztuk wizualnych.

Interesuje mnie fotografia dokumentalna i materiały reporterskie, także interaktywne wykorzystujące połączenie filmu, fotografii i tekstu. Chętnie też przyglądam się pracom opartym na archiwach prywatnych lub instytucjonalnych. Szukam projektów odważnych, podejmujących tematy istotne społecznie, politycznie lub kulturowo.”

Udostępnij ten artykuł