Już 21 maja rozpocznie się 18. edycja Miesiąca Fotografii w Krakowie. Edycja nietypowa, realizowana w trudnych, nieustannie zmieniających się warunkach, które potraktowaliśmy jak wyzwanie i okazję do zmiany formatu wydarzenia.
.
Co roku naszą ambicją jest konstruowanie jak najbardziej aktualnej wypowiedzi diagnozującej palące zjawiska współczesności i stwarzanie przestrzeni, w której twórcy mogą wejść w otwarty i krytyczny dialog z publicznością. Pandemia i jej ekonomiczne oraz społeczne konsekwencje z tym większą mocą uwidoczniły zagadnienia, które są przedmiotem zainteresowania kuratorów i artystów zaproszonych do udziału: kryzys klimatyczny, alienacja, lęk o przyszłość, radykalizm czy manipulacja za pomocą obrazów – by wymienić tylko część z nich.
.
W sprowokowanej przez okoliczności odpowiedzi na nową i dynamicznie zmieniającą się sytuację przeobrażeniu uległa formuła festiwalu. Część wystaw przybierze nowe, nieoczekiwane formy: książki, strony internetowej czy serii interwencji artystycznych zarejestrowanych przez artystów w miejscu ich zamieszkania. Klasyczne wystawy otwierane będą sukcesywnie, w miarę dostępności galerii i muzeów, z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności. Planujemy, że wydarzy się to już na przełomie czerwca i lipca. Wydarzenia towarzyszące – wykłady, rozmowy, spotkania, prezentacje, warsztaty – odbędą się w wersji on-line. Będzie to najdłuższa, bo trwająca nawet cztery miesiące i najbardziej innowacyjna edycja Miesiąca Fotografii.

..
Wśród proponowanych cykli wydarzeń on-line  znajdą się m.in.:
.

 • Fotograf(ia) w działaniu – cykl spotkań i dyskusji z twórcami, fotografami, kuratorami, zaproszonymi do tegorocznej edycji festiwalu, poprzez które chcemy zaprezentować postawy wobec gwałtownych zmian we współczesnym świecie. Wśród naszych rozmówców znajdą się m.in. Sebastian Cichocki, Karolina Gembara, Witek Orski, Agnieszka Rayss, Dyba i Adam Lach, Lena Dobrowolska, Teo Ormond-Skeaping, Karol Hordziej, czy Weronika Perłowska
  .
 • Przez obraz – cykl, do którego zaprosiliśmy twórców również spoza pola sztuki; przygotują oni wypowiedzi na tematy szczególnie nurtujące nas w tym roku. Będzie to próba szerszego spojrzenia, przez i poza obraz, ujmowany szerzej niż medium fotografii. Cykl ten jest jednym z elementów otwierania formuły Miesiąca Fotografii. Sygnalizuje poszukiwania, które będziemy kontynuować w kolejnych latach. Wśród zaproszonych znaleźli się m.in. Agnieszka Sural, Anna Bas, Łukasz Lamża, Urszula Zajączkowska, czy Agnieszka Szuścik
  .
 • Psycho Big Talk – cykl rozmów Agi Kozak, w którym próbujemy odpowiedzieć na pytania Gdzie się właściwie znajdujemy? Czy ludzkość, historia, psychologia znają takie stany? Czy można to nazwać kryzysem, czy może ta sytuacja, w której się znajdujemy, to wielkie ćwiczenia z końca świata i ten test na ludzkość da się jeszcze zdać? Jak to zrobić? Jak poradzić sobie z tym wielkim kryzysem? Jakie będziemy przechodzić fazy i co się z nami będzie działo? Jak odpowiedzą na to artyści? Do rozmów zaproszeni zostali Bartłomiej Dobroczyński,  kierowniki Zakładu Psychologii Ogólnej, Remigiusz Ryziński, profesor filozofii i pisarz oraz Paweł Szypulski, dyrektor Greenpeace Polska oraz Aleksandra Przegalińska – polska filozofka, futurolożka, specjalistka ds. sztucznej inteligencji.
  .
 • The Sound of ShowOFF – dźwiękowe oprowadzanie po wystawie ShowOFF. Wspólnie z prowadzącą cykl, Agnieszką Obszańską, zapraszamy do zanurzenia się w brzmieniach inspirowanych projektami laureatów tegorocznej edycji ShowOFF. Towarzyszyć na będą kuratorzy tegorocznej edycji: Andrea Copetti, Joanna Kinowska, Joanna Rzepka-Dziedzic i Mateusz Sarełło.
  .
 • Czuły jutuber i pisarz bez pracy? Przyszłość opowiadania historii – wspólnie z Karoliną Sulej zapraszamy na cykl rozmów z Karoliną Rychter, Kasprem Bajonem i Olgą Wróbel, w trakcie których zastanowimy się  Jak w przyszłości będziemy patrzeć, słuchać i komunikować się ze światem i nami samymi? W jaki sposób pandemia wpłynie na kształt kultury audiowizualnej i kultury słowa? Przyjrzymy się problemowi z rozmaitych perspektyw – literaturoznawczej, kulturoznawczej, filozoficznej, języka filmowego, komiksu, poezji i prozy, uczestników kultury i jej twórców
  .
 • Dlaczego obrazy? To rozpoczynający się kilkuletni cykl dialogów i spotkań z użyciem wideo, tekstu, obrazu. Wraz ze współczesnymi teorety(cz)kami i prakty(cz)kami chcemy przyjrzeć się globalnej republice obrazów w poszukiwaniu demokratycznego potencjału fotografii. Dialogi będą toczyć się na platformie przypominającej bloga. Kuratorami są Krzysztof Pijarski i Witek Orski. Jego premiera w formie cyfrowej publikacji odbędzie się w 2022 roku. Organizatitorzy cyklu: Miesiąc Fotografii w Krakowie, Widok. Fundacja Kultury Wizualnej / Centrum Jasna Krytyki Politycznej, Laboratorium Narracji Wizualnych
  .
  …i inne.

Nowatorski format wystaw
.
Kuratorzy wystawy Znaki na niebie i na ziemi, Sebastian Cichocki i Jagna Lewandowska, zaprosili artystów profetów, przeczuwających i opisujących zmiany w naturze. Wystawa będzie miała charakter serii performansów zebranych w format publikacji. Klimatyczne Scenariusze przyszłości analizuje duet Lena Dobrowolska i Teo Ormond-Skeaping, prezentując efekty swojego wieloletniego projektu badawczo-artystycznego. Wątek nieadekwatności komunikacji obrazkowej do opisywania uczuć podejmą artystki i artyści biorący udział w wystawie Z nikim się nie dzielę, której kuratorem jest Adam Mazur. Wystawa odbędzie się w stworzonej eksperymentalnej przestrzeni wirtualnej.
.
Kwestię reprezentacji emocji podejmą też Weronika Perłowska, laureatka ubiegłorocznego Przeglądu Portfolio (wystawa Złość piękności szkodzi, Galeria Nośna) oraz Karolina Gembara, członkini kolektywu Sputnik Photos, która przyjrzała się z bliska osobom doświadczonym migracją (zrealizowana na zamówienie Miesiąca Fotografii wystawa Ukłon. Ćwiczenia z gościnności, Fundacja Razem Pamoja). Ukłonem w stronę fotografii dokumentalnej będzie prezentacja projektu Ranne ptaki są nieufne (Galeria Szara Kamienica) duetu Dyby i Adama Lachów – efekt ich kilkunastomiesięcznej podróży po Polsce dużej i małej.
.
Dowodem na to, że wiele zjawisk trapiących współczesny świat zostało krytycznie opisanych przez klasyków polskiej sztuki powojennej, będzie wybór zdjęć z archiwum Zygmunta Rytki (wystawa Zygmunt Rytka. Do kogo należy kosmos). Kurator wystawy Karol Hordziej zaproponuje między innymi wybór prac z monumentalnego cyklu Fotowizje, poprzez który artysta kontestował wpływ mass mediów na kształtowanie obrazu świata.
.
Sekcja ShowOFF
.
Swojej bliższej i dalszej rzeczywistości z nie mniejszą uwagą przyglądają się uczestnicy Sekcji ShowOFF: od indywidualnych zmagań z tożsamością w kontekście rodziny czy najbliższego otoczenia poprzez powidoki dziecięcych uczuć, aż po relacje polsko-żydowskie i demitologizację postaci Józefa Piłsudskiego. Wystawy Sekcji ShowOFF tradycyjnie są efektem współpracy laureatów wyłonionych w międzynarodowym konkursie oraz kuratorów – opiekunów poszczególnych projektów. Więcej o Sekcji ShowOFF oraz jej laureatach i kuratorach przeczytacie w zakładce SHOW OFF.
.
Tegoroczny Przegląd Portfolio w zmienionej nieco formule odbędzie się online. Łącząc siły z naszymi Przyjaciółmi z Fotofestiwalu, już dzisiaj zapraszamy Was na PHOTO MATCH: PORTFOLIO REVIEW 2020 / Online edition hosted by: Fotofestiwal in Lodz & Krakow Photomonth Festival. Więcej informacji niebawem!
.

_____________
– Nowa sytuacja, w jakiej znaleźliśmy się jako społeczeństwo globalne, ujawniła drzemiące w nas od dawna emocje niepewności, niepokoju i lęku, towarzyszące obecnie mieszkańcom całego świata. Ten stan wzmacnia poczucie straty i buntu, a może nawet rozgoryczenia, że coś przeoczyliśmy, zignorowaliśmy, że już jest po wszystkim – kontynuuje Joanna Gorlach, dyrektorka festiwalu. – Artyści od dawna alarmują nas o tym, że coś jest nie tak, że czas na zmianę. Każdy wstrząs to czas na reorganizację, regenerację i na nowe scenariusze działania. Pracę nad koncepcją programu tegorocznej i kolejnych edycji festiwalu do 2022 roku oparliśmy na postulacie konieczności przyjęcia odpowiedzialności i zmian, które są nieuchronne, ale dają szansę na budowanie nowych wartości. Podchodzimy do tego wyzwania z otwartością, ciekawością i świadomością, że tylko od nas samych i naszych wysiłków zależy, jakie będzie wspólne jutro twórców, organizatorów, ludzi.
.
– Problemy globalne już dawno nie miały tak dużego wpływu na życie jednostek, dotyczy to również organizatorów wydarzeń kulturalnych – komentuje Tomasz Gutkowski, szef Fundacji Sztuk Wizualnych organizującej festiwal. – Decyzja, by nie odwoływać tegorocznej edycji MFK pod naporem niesprzyjających okoliczności, nie była łatwa, ale jest to nasz wyraz lojalności i solidarności z twórcami, kuratorami, ale także rzeszą często anonimowych specjalistów – koordynatorów, techników, redaktorów, logistyków współtworzących krajobraz polskiej kultury współczesnej. Chcemy w ten sposób również pokazać, że kultura w czasach chaosu jest dla nas jedną z najważniejszych potrzeb i wierzymy, że nasza publiczność podziela ten pogląd.
.

18. edycja Miesiąca Fotografii rozpocznie się 21 maja i potrwa przynajmniej do końca wakacji.
Informacje o terminach wystaw i wydarzeń najlepiej śledzić na kanałach społecznościowych lub na naszej stronie.