Kuratorzy cyklu: Witek Orski, Krzysztof Pijarski

 

Rozmową z Nathanem Jurgensonem rozpoczynamy wieloletni projekt artystyczno-badawczy „Why pictures?”. Jego pomysłodawcy i kuratorzy, Witek Orski i Krzysztof Pijarski wraz ze współczesnymi teorety(cz)kami i prakty(cz)kami, przyglądać się będą globalnej republice obrazów, poszukiwać demokratycznego i wspólnotowego potencjału fotografii.

Interesuje nas refleksja nad współczesnym statusem i obiegiem obrazów, a także – a może przede wszystkim – ich sprawczością, fakturą, życiem. Cały projekt jest podzielony na rozdziały – w ramach każdego chcielibyśmy uruchomić wymianę artystyczno-intelektualną, która polegać będzie na reakcji na rozmowę otwierającą oraz na wypowiedzi i gesty poprzedniczek i poprzedników.

Nathan Jurgenson, który otworzy pierwszy z ośmiu rozdziałów projektu jest teoretykiem mediów społecznościowych, autorem głośnej książki „The Social Photo: On photography and social media“, która jesienią tego roku ukaże się w Polsce. W kolejnych tygodniach swój komentarz w formie  pracy artystycznej,  gestu lub tekstu zaprezentują m. in. Marta Ziółek, Karol Radziszewski, Mirosław Filiciak.

.
.

 

Organizatorzy cyklu:

Miesiąc Fotografii w Krakowie
Widok. Fundacja Kultury Wizualnej
Jasna 10. Warszawska Świetlica Krytyki Politycznej w ramach programu „Centrum Jasna” finansowanego ze środków Miasta Stołecznego Warszawy
Laboratorium Narracji Wizualnych (Szkoła Filmowa w Łodzi)

.

Projekt „Why pictures?” jest owocem współpracy Miesiąca Fotografii w Krakowie i Laboratorium Narracji Wizualnych przy łódzkiej Filmówce, we współpracy z Fundacją Widok oraz Centrum Jasna 10.

Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w ramach Miesiąca Fotografii), Miasta Stołecznego Warszawy (w ramach programu „Centrum Jasna”), oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w ramach vnLab).

.

www.whypictures.net

Skip to content